تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی دیواندره پاپاله - روزنامه اعتماد

امروز:

روزنامه اعتماد

 

روزنامه اعتماد > شماره 2737 5/5/92 > صفحه 4 (اقتصادی)


گروه اقتصادی |هفته اول مهر ماه بود كه ظرف 35 دقیقه مهم ترین واگذاری دولتی به خصوصی انجام شد تا همگان در بهت این واگذاری بمانند: واگذاری كه از همان ساعات اول آن تعجب های زیادی را با خود همراه كرد و اما و اگرهای این روال همچنان باقی ماند و بعد از آن نیز دامن زیرمجموعه های مخابرات را نیز گرفت. از آن تاریخ تاكنون همان طور كه واگذاری مخابرات سوال برانگیز شد جدا شدن زیرمجموعه های دولتی مخابرات نیز صدای كاركنان مخابرات را بلند كرد به گونه یی كه این جداسازی ابتدای امر دامن پیمانكاران روستایی را گرفت: پیمانكارانی كه در سالیان متوالی و كشیده شدن دكل های چوبی و سیمانی مخابرات در نقاط مختلف كشور در روستاها و شهرهای كوچك با راه اندازی دكه ها و كیوسك های چند خطه و یك خطه ارتباط بین روستایی و شهری را امكان پذیر كردند و از این مجال درآمد خوبی را نیز به جیب مخابرات ریختند اما این مادر معنوی در نخستین اقدام این كودكان بزرگ شده در دامن خود را به بهانه خصوصی سازی به دیگری سپرد و آنها را در قالب كارگزاری های مخابراتی سامان داد تا پیمانكارانی كه تاكنون به جز شماره های تلفن و وجوه واریز به حساب مخابرات كار دیگری نكرده بودند خود برعهده گیرنده ارتباطات تلفنی در سراسر كشور شوند. این كارگزاران جدید كه در لوای گستردگی شماره های تلفن و كشیده شدن سیم های تلفن به خانه های روستایی نیز ضربه دیگری خورده بودند امروز باید از كرسی ای كه تاكنون با قدرت بر آن تكیه زده بودند پیاده شده و به دنبال كسب سودی دیگر باشند آن هم بدون پرداخت هیچ هزینه و تامین بیمه یی كه در طول سال های متمادی به نام كارمندان مخابرات خوانده می شدند. این امر البته از دید نمایندگان مجلس و برخی مردان سیاست به دور نماند و با شكایات و پیگیری های نمایندگان كارگزاران روستایی مخابرات به مجلس و قوه قضاییه و نهاد ریاست جمهوری رسید تا بلكه بزرگان دولتی دست استمداد كارگزارانی را كه در این سال ها با حقوق 180 هزار تومانی روزگار می گذرانند بگیرند، اما گویا این روال نیز همچون روال های مسبوق به سابقه دیگر كه تنها مهر و امضای بزرگانی همچون رییس دولت و رییس قوه مقننه و قضاییه را با خود یدك می كشید ادامه یافت و فكری به حال كارگزاران روستایی نشد. این روال حتی به كشاندن وزیر ارتباطات به مجلس و صحن علنی هم رسید اما نتیجه اصلی از آن حاصل نشد. به گونه یی كه رضا تقی پور وزیر ارتباطات در صحن سبزرنگ مجلس در پاسخ به سوال یك نماینده مبنی بر عدم اجرای تعهدات و قوانین درباره بیمه كارگزاران دفاتر مخابرات روستایی گفت: به دلیل واگذار شدن شركت مخابرات این وزارتخانه وظیفه یی در قبال عدم اجرای تعهدات پس از واگذاری ندارد و این وظیفه به عهده شركت های خصوصی است. این موضوع به دلیل واگذاری شركت مخابرات به بخش خصوصی در حوزه وظیفه و ماموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست، با این حال بنده این مساله را پیگیری می كنم همچنان كه در گذشته نیز آن را پیگیری كرده ام. (امری كه ظاهرا با خروج وی از وزارت ارتباطات نیز همچنان بلاتكلیف باقی مانده و اجرایی نشده است.) وی با اشاره به اعتباراتی كه به موضوع بیمه كارگزاران مخابرات روستایی تخصیص داده شده بود، گفت: سال 89، 20 میلیارد تومان بر اساس قانون به عنوان حق بیمه كارگزاران مخابرات روستایی پیش بینی و این اعتبارات در شهریور 89 به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد. پس از آن نیز لیست افرادی كه شامل این شرایط بودند جمع آوری و مسوولیت آنها به هیات های واگذاری سپرده شد. وی با بیان اینكه اكنون دولت تنها یك نماینده در هیات واگذاری دارد، گفت: ما در این حوزه حق رای نداریم، كلاشركت مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده و اداره آن نیز از سوی این بخش انجام می شود. تامین اجتماعی نیز اقدامات لازم در حوزه بیمه كارگزاران مخابرات روستایی را در فرآیندی از گذشته تاكنون پیگیری می كند. تقی پور البته تاكید كرد: این در حالی است كه تخلفات مبنی بر عدم پرداخت حق و حقوق بیمه كارگزاران مخابرات در روستاها تنها به زمان پس از واگذاری شركت مخابرات به بخش خصوصی مربوط نمی شود، بلكه شركت مخابرات در یك مقطع زمانی قبل از واگذاری نیز هزینه بیمه این افراد را پرداخت نكرده است. من فردی را در شهرستان سقز سراغ دارم كه 30 سال است برای مخابرات كار می كند اما بیمه نیست، اگر هدفمندی یارانه ها با همه وجوهاتش اجرا شود این افراد چگونه باید تامین معیشت كنند. هرچند كه نماینده سوال كننده راضی نشد اما مشكلات كارگزاران روستایی همچنان باقی ماند تا اینكه این موضوع هر ساله پیگیری و ادامه یابد. این روال به جایی ختم نشد تا اینكه مجددا نمایندگان جدیدا لورود بهارستانی باز هم این صدای استمداد كارگزاران مخابرات روستایی را شنیده و در صحن علنی مجلس و در قابل بودجه 92 تصویب كردند كه شركت های مخابرات استانی بدهی های معوق و بیمه كارگزاران روستایی را پرداخت كنند. به این سبب نمایندگان مجلس مقرر كردند كه وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی ملزم به رفع مشكلات اجرای قانون بودجه سال 1391 مرتبط با كارگزاران مخابرات روستایی بوده و شركت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با كارگران، پیمانكاران و كارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون كار است. به این ترتیب و طبق پیشنهاد كمیسیون صنایع و معادن بخشی از این بند حذف و عبارت دیگری جایگزین آن شد. به این جهت در پیشنهاد كمیسیون صنایع و معادن جایگزینی عبارت «وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی ملزم به رفع مشكلات اجرای قانون بودجه سال 1391 مرتبط با كارگزاران مخابرات روستایی بوده و شركت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با كارگران، پیمانكاران و كارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون كار هستند» به جای عبارت «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با كارگران (پیمانكاران و كارگزاران مخابرات روستایی) طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون كار اقدام لازم معمول نماید»، بود. البته این طرح باز هم در مجلس نیز همانند وزارت ict مخالفانی داشت ولی باز هم به تصویب نمایندگان مجلس رسید. مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده، گفت: با واگذاری تعهدات شركت خصوصی مخابرات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت كشور گران اداره می شود و بدنه دولت از جیب مردم افزایش می یابد. این در حالی است كه شركت مخابرات باید براساس قانون مفاد مقررات را اجرا و نیروهای خود را تا پنج سال بیمه كند. در عین حال سید موسی غضنفرآبادی در موافقت با پیشنهاد كمیسیون صنایع و معادن تصریح كرد: مشكل كارگزاران مخابرات روستایی چند سالی است كه تداوم دارد و برخلاف اینكه بخش خصوصی نباید تا پنج سال نیروها را اخراج می كرد این اقدام را انجام داده كه منجر به سرگردانی كارگزاران مخابرات روستایی شده است و بر این اساس تصمیم كمیسیون تلفیق برای تخصیص مبلغ 240 میلیارد تومان برای حل مشكل این افراد می تواند كارساز باشد.
    
    تسویه با 240 میلیارد تومان اعتبار بودجه یی
    به این ترتیب بعد از این تصویب عبدالمجید غریب رضا، معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات از تسویه این بدهی ها سخن گفت. بدهی هایی كه گویا با وجود امضاهای مختلف قرار نیست پرداخت شود. غریب رضا در این باره در خرداد ماه گفته است: «با تخصیص 240 میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال 92 ، بیمه و سوابق معوقه كارگزاران روستایی كه مربوط به قبل از خصوصی سازی مخابرات و بر عهده دولت بوده، پرداخت خواهد شد. در بند 62 احكام بودجه سال 92، بندی با اعتبار 240 میلیارد تومان درباره بیمه كارگزاران روستایی دیده شده كه به كل دولت ارتباط دارد.»معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: «برای پرداخت بیمه و سوابق كارگزاران روستایی، مجلس در بودجه سال 89 حكمی را قرار داد اما منابع آن تامین نشد و این موضوع تاكنون حل نشده باقی مانده كه امسال بار دیگر در لایحه بودجه آورده شد و با پیگیری ها در كمیسیون تلفیق نیز منابع آن اختصاص پیدا كرد. قرار است با این 240 میلیارد تومان بیمه و سوابق كارگزاران روستایی مربوط به قبل از خصوصی سازی مخابرات كه بر عهده دولت بوده پرداخت شود و اگر كسی باقی ماند در بودجه سال آینده.»وی كه با این امیدواری از پرداخت بدهی های معوق كارگزاران مخابرات روستایی سخن می گوید در حالی كه برخی مدیران مخابرات بارها كارگزاران روستایی را با دلایل مختلف از سر خود باز كرده اند، تاكید كرده است: «پس از خصوصی شدن شركت مخابرات نیز بیمه كارگزاران روستایی بر عهده مخابرات است و این شركت موظف شده با كارگزاران روستایی شاغل مستقیم قرارداد ببندد.»با این حال تاكنون كه بیش از یك ماه و اندی از آن روز و سخنان می گذرد و دولت در حال نو شدن است هیچ اقدام و سخنی برای تامین خواست كارگزاران روستایی انجام نشده و مشخص نیست امضاهای رییس دولت و رییس قوه مقننه و قضاییه بر پای احكام و دستورات صادر شده در طول این سال ها در چه زمانی خواهند توانست حق و حقوق سلب شده از كارگزارانی كه روزی كارمندان رسمی مخابرات نام گرفته بودند و امروز بدون اینكه خود بدانند كارگزار یعنی چه خود را با آن نام می خوانند و آن را با خود یدك می كشند، بگیرند
.
    
    

نوشته شده در : یکشنبه 6 مرداد 1392  توسط : مدیریت .    نظرات() .

http://kawanboni.com/cialis-efficacit.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:40 ب.ظ

Really loads of useful advice.
cialis 5mg enter site natural cialis cialis ahumada precios cialis peru cialis vs viagra compare prices cialis uk buying cialis overnight cialis without a doctor's prescription cilas generic cialis soft gels
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:33 ب.ظ

Kudos. Ample posts.

buy cheap cialis in uk cialis venta a domicilio callus canada discount drugs cialis comprar cialis 10 espa241a tadalafil 5mg acheter cialis kamagra cialis para que sirve generic cialis review uk only here cialis pills
Cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:54 ب.ظ

You actually explained it terrifically!
miglior cialis generico cialis online nederland import cialis cialis price in bangalore cialis 5mg we choice free trial of cialis cialis for sale south africa when can i take another cialis cialis usa cost cialis online
Viagra cost
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:02 ق.ظ

Thanks! A good amount of write ups.

where to buy viagra in stores sildenafil uk online sildenafil or viagra how do i buy viagra online can u buy viagra online where to buy viagra uk buy tadalafil viagra online pharmacy viagra prices for viagra viagra for cheap prices
Online cialis
شنبه 18 فروردین 1397 07:57 ب.ظ

You have made your point extremely effectively.!
we recommend cheapest cialis tadalafil 5mg cialis australian price canadian discount cialis generic cialis with dapoxetine fast cialis online cialis australian price canadian discount cialis cialis uk next day cialis 20mg prix en pharmacie
Generic cialis
یکشنبه 5 فروردین 1397 02:31 ق.ظ

Nicely expressed really. .
tadalafil tablets cialis with 2 days delivery cialis rckenschmerzen online cialis wow look it cialis mexico tadalafil 5mg cialis purchasing prix cialis once a da best generic drugs cialis generic cialis tadalafil
Cialis 20 mg
پنجشنبه 2 فروردین 1397 10:29 ب.ظ

Truly loads of fantastic info.
cialis 05 cialis australia org cialis kaufen bankberweisung buy name brand cialis on line calis click here take cialis generic cialis at the pharmacy achat cialis en suisse overnight cialis tadalafil buying cialis in colombia
livejasmin credit generator for mac
جمعه 4 اسفند 1396 02:54 ق.ظ
من این روزها بیشتر از 3 ساعت در حال دیدن سایت هستم، اما من به هیچ وجه هر مقاله شگفت انگیزی مثل شما را کشف نکردم.
اون به اندازه کافی برام ارزشمنده. به نظر من، اگر همه مدیران وب سایت و وبلاگ نویسان مطالب خوبی در اختیار شما قرار دادند
آیا، خالص بسیار مفیدتر از قبل خواهد بود.
CBD
پنجشنبه 3 اسفند 1396 05:43 ب.ظ
سلام، من وب سایت شما را با استفاده از Google پیدا کردم
حتی به عنوان جستجو برای یک موضوع قابل مقایسه، وب سایت شما ظاهر شد، به نظر می رسد خوب است.
من آن را در بوک مارک های گوگل من نشان دادم.
سلام، به سادگی از طریق وبلاگ خود از طریق Google آگاهی پیدا کرده و واقع شده است که واقعا مفید است.
من قصد دارم برزیل مراقب باشم. متشکر خواهم بود
برای کسانی که در آینده این کار را ادامه خواهند داد. افراد زیادی ممکن است سودمند باشند
از نوشتن شما به سلامتی!
Nintendo Switch
جمعه 24 آذر 1396 06:05 ب.ظ
هوم، به نظر می رسد که سایت شما اولین نظر من بود (فوق العاده طولانی)، بنابراین حدس می زنم
من فقط آن چه را که من نوشتم و می گویم، خلاصه می کنم، من کاملا از وبلاگ شما لذت می برم.
من هم یکی از وبلاگ نویس های مشتاق وبلاگ هستم، اما من هنوز به همه چیز جدید هستم.

آیا پیشنهادی برای وبلاگ نویس های تازه کار دارید؟ من واقعا از آن قدردانی میکنم
imvu credit
دوشنبه 13 آذر 1396 05:50 ب.ظ
بدون شک معتقد است که آنچه را که اظهار داشتید. شما
توجیه مورد علاقه به نظر می رسد در وب ساده ترین چیزی که از آن آگاهی داشته باشد.
من به شما می گویم، من قطعا ناراحت می شود در حالی که مردم در مورد نگرانی که آنها فقط انجام فکر می کنم
نمی دانم شما توانستید روی ناخن ضربه بزنید و همه چیز را بدون تأثیر جانبی تعریف کردید
مردم می توانند سیگنال بگیرند احتمالا بیشتر به دریافت مجدد خواهد رسید
با تشکر
Nintendo Switch Giveaway
سه شنبه 7 آذر 1396 09:43 ب.ظ
سلام، البته این پاراگراف واقعا خوب است و من در مورد وبلاگ نویسی چیزهای زیادی از آن یاد گرفتم.
با تشکر.
cam4.it hack
دوشنبه 6 آذر 1396 09:59 ب.ظ
ما یک گروه از داوطلبان هستیم و یک نام تجاری جدید را شروع می کنیم
طرح در جامعه ما وب سایت شما ارائه شده است
ما با اطلاعات مفید برای کار بر روی شما یک کار چشمگیر و کل جامعه ما انجام داده اید
باید از شما سپاسگزار باشد
how much do std tests cost
یکشنبه 14 آبان 1396 01:32 ق.ظ
باور نکردنی! این وبلاگ دقیقا مثل یک پیرمرد من است!

این موضوع کاملا متفاوت است اما تقریبا همان طرح و طراحی را دارد. انتخاب عالی
از رنگ
ask psychic question
چهارشنبه 10 آبان 1396 11:31 ب.ظ
وبلاگ بی نظیر! تم شما سفارشی ساخته شده یا انجام شده است
شما آن را از جایی دانلود می کنید؟ یک طراحی مثل شما با چندین adjustement ساده واقعا وبلاگ من پرش خارج است.
لطفا به من بگو کدام آرایشگاه رفتی. با تشکر
best psychic mediums
چهارشنبه 10 آبان 1396 04:55 ب.ظ
وای، طرح وبلاگ بی نظیر! چقدر سابقه بلاگ نویسی دارید؟
کاری میکنید که بلوگنویسی به نظر آسان بیاید. نگاه کلی وب سایت شماست
با شکوه، به تنهایی محتوای!
clash royale free gems
دوشنبه 8 آبان 1396 08:27 ب.ظ
بحث تعاملی قطعا ارزش اظهار نظر است.
من فکر می کنم که شما نیاز به انتشار بیشتر در مورد این موضوع، ممکن است
موضوع تابو است اما به طور کلی مردم بحث نمی کنند
چنین موضوعاتی بعدی! بهترین ها!!
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 08:46 ق.ظ
بله در نهایت چیزی درباره تست
real psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 05:35 ق.ظ
من می خواهم از تلاش های شما در این زمینه بپرسم
سایت. من امیدوارم که پست های وبلاگ شما در رتبه های بالای شما را نیز مشاهده کنید.

در واقع، توانایی نوشتن خلاقیت من را تشویق کرده است
وب سایت شخصی خود را در حال حاضر دریافت کنید؛)
cheap phone psychics
دوشنبه 8 آبان 1396 04:32 ق.ظ
وبلاگ جالب تم شما سفارشی ساخته شده است یا شما
آن را از جایی دانلود کنید؟ طراحی منحصر به فرد شما با چند صد هزار تومان واقعا وبلاگ من را ایجاد می کند
درخشش لطفا اجازه دهید من را از کجا پیدا کنید
تم شما متشکرم
std screening
دوشنبه 8 آبان 1396 04:23 ق.ظ
می توانم به سادگی بگویم که راحتی کشف کردن کسی
چه کسی واقعا می داند چه چیزی در اینترنت بحث می کند.
شما واقعا درک می کنید که چگونه یک مسئله را به نور تبدیل کنید و آن را مهم بدانید.
مردم بیشتر باید به این نگاه نگاه کنند و این موضوع را درک کنند.
این تعجب آور است که شما محبوب تر نیستید زیرا شما
قطعا هدیه ای دارد
myfreecams token
شنبه 29 مهر 1396 09:26 ب.ظ
من توانستم اطلاعات خوبی از مطالب شما پیدا کنم.
real psychic
شنبه 15 مهر 1396 07:03 ب.ظ
HEYA من برای اولین بار اینجا هستم. من این هیئت را پیدا کردم و آن را پیدا کردم
واقعا مفید بود و خیلی کمکم کرد امیدوارم چیزی به شما ارائه دهد
پشت و کمک به دیگران مانند شما به من کمک کرد.
foot complaints
شنبه 18 شهریور 1396 09:39 ق.ظ
Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it ;) I will return yet
again since I book marked it. Money and freedom is the best way
to change, may you be rich and continue to help
other people.
http://idioticancestry97.jimdo.com/2015/06/26/hammer-toe-symptoms-pain
جمعه 13 مرداد 1396 10:14 ب.ظ
Everything is very open with a very clear description of the issues.
It was truly informative. Your website is useful.

Many thanks for sharing!
Roberto
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:34 ب.ظ
Hi there friends, pleasant post and nice urging commented here,
I am in fact enjoying by these.
Tilly
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 01:04 ق.ظ
That is really interesting, You are an overly skilled blogger.
I have joined your feed and look ahead to searching for extra of your fantastic post.
Additionally, I have shared your site in my social networks
Patty
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:38 ب.ظ
Greetings! I've been reading your web site for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give
you a shout out from Houston Texas! Just wanted to tell you keep up the fantastic work!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر