تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی دیواندره پاپاله - روزنامه اعتماد

امروز:

روزنامه اعتماد

 

روزنامه اعتماد > شماره 2737 5/5/92 > صفحه 4 (اقتصادی)


گروه اقتصادی |هفته اول مهر ماه بود كه ظرف 35 دقیقه مهم ترین واگذاری دولتی به خصوصی انجام شد تا همگان در بهت این واگذاری بمانند: واگذاری كه از همان ساعات اول آن تعجب های زیادی را با خود همراه كرد و اما و اگرهای این روال همچنان باقی ماند و بعد از آن نیز دامن زیرمجموعه های مخابرات را نیز گرفت. از آن تاریخ تاكنون همان طور كه واگذاری مخابرات سوال برانگیز شد جدا شدن زیرمجموعه های دولتی مخابرات نیز صدای كاركنان مخابرات را بلند كرد به گونه یی كه این جداسازی ابتدای امر دامن پیمانكاران روستایی را گرفت: پیمانكارانی كه در سالیان متوالی و كشیده شدن دكل های چوبی و سیمانی مخابرات در نقاط مختلف كشور در روستاها و شهرهای كوچك با راه اندازی دكه ها و كیوسك های چند خطه و یك خطه ارتباط بین روستایی و شهری را امكان پذیر كردند و از این مجال درآمد خوبی را نیز به جیب مخابرات ریختند اما این مادر معنوی در نخستین اقدام این كودكان بزرگ شده در دامن خود را به بهانه خصوصی سازی به دیگری سپرد و آنها را در قالب كارگزاری های مخابراتی سامان داد تا پیمانكارانی كه تاكنون به جز شماره های تلفن و وجوه واریز به حساب مخابرات كار دیگری نكرده بودند خود برعهده گیرنده ارتباطات تلفنی در سراسر كشور شوند. این كارگزاران جدید كه در لوای گستردگی شماره های تلفن و كشیده شدن سیم های تلفن به خانه های روستایی نیز ضربه دیگری خورده بودند امروز باید از كرسی ای كه تاكنون با قدرت بر آن تكیه زده بودند پیاده شده و به دنبال كسب سودی دیگر باشند آن هم بدون پرداخت هیچ هزینه و تامین بیمه یی كه در طول سال های متمادی به نام كارمندان مخابرات خوانده می شدند. این امر البته از دید نمایندگان مجلس و برخی مردان سیاست به دور نماند و با شكایات و پیگیری های نمایندگان كارگزاران روستایی مخابرات به مجلس و قوه قضاییه و نهاد ریاست جمهوری رسید تا بلكه بزرگان دولتی دست استمداد كارگزارانی را كه در این سال ها با حقوق 180 هزار تومانی روزگار می گذرانند بگیرند، اما گویا این روال نیز همچون روال های مسبوق به سابقه دیگر كه تنها مهر و امضای بزرگانی همچون رییس دولت و رییس قوه مقننه و قضاییه را با خود یدك می كشید ادامه یافت و فكری به حال كارگزاران روستایی نشد. این روال حتی به كشاندن وزیر ارتباطات به مجلس و صحن علنی هم رسید اما نتیجه اصلی از آن حاصل نشد. به گونه یی كه رضا تقی پور وزیر ارتباطات در صحن سبزرنگ مجلس در پاسخ به سوال یك نماینده مبنی بر عدم اجرای تعهدات و قوانین درباره بیمه كارگزاران دفاتر مخابرات روستایی گفت: به دلیل واگذار شدن شركت مخابرات این وزارتخانه وظیفه یی در قبال عدم اجرای تعهدات پس از واگذاری ندارد و این وظیفه به عهده شركت های خصوصی است. این موضوع به دلیل واگذاری شركت مخابرات به بخش خصوصی در حوزه وظیفه و ماموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست، با این حال بنده این مساله را پیگیری می كنم همچنان كه در گذشته نیز آن را پیگیری كرده ام. (امری كه ظاهرا با خروج وی از وزارت ارتباطات نیز همچنان بلاتكلیف باقی مانده و اجرایی نشده است.) وی با اشاره به اعتباراتی كه به موضوع بیمه كارگزاران مخابرات روستایی تخصیص داده شده بود، گفت: سال 89، 20 میلیارد تومان بر اساس قانون به عنوان حق بیمه كارگزاران مخابرات روستایی پیش بینی و این اعتبارات در شهریور 89 به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد. پس از آن نیز لیست افرادی كه شامل این شرایط بودند جمع آوری و مسوولیت آنها به هیات های واگذاری سپرده شد. وی با بیان اینكه اكنون دولت تنها یك نماینده در هیات واگذاری دارد، گفت: ما در این حوزه حق رای نداریم، كلاشركت مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده و اداره آن نیز از سوی این بخش انجام می شود. تامین اجتماعی نیز اقدامات لازم در حوزه بیمه كارگزاران مخابرات روستایی را در فرآیندی از گذشته تاكنون پیگیری می كند. تقی پور البته تاكید كرد: این در حالی است كه تخلفات مبنی بر عدم پرداخت حق و حقوق بیمه كارگزاران مخابرات در روستاها تنها به زمان پس از واگذاری شركت مخابرات به بخش خصوصی مربوط نمی شود، بلكه شركت مخابرات در یك مقطع زمانی قبل از واگذاری نیز هزینه بیمه این افراد را پرداخت نكرده است. من فردی را در شهرستان سقز سراغ دارم كه 30 سال است برای مخابرات كار می كند اما بیمه نیست، اگر هدفمندی یارانه ها با همه وجوهاتش اجرا شود این افراد چگونه باید تامین معیشت كنند. هرچند كه نماینده سوال كننده راضی نشد اما مشكلات كارگزاران روستایی همچنان باقی ماند تا اینكه این موضوع هر ساله پیگیری و ادامه یابد. این روال به جایی ختم نشد تا اینكه مجددا نمایندگان جدیدا لورود بهارستانی باز هم این صدای استمداد كارگزاران مخابرات روستایی را شنیده و در صحن علنی مجلس و در قابل بودجه 92 تصویب كردند كه شركت های مخابرات استانی بدهی های معوق و بیمه كارگزاران روستایی را پرداخت كنند. به این سبب نمایندگان مجلس مقرر كردند كه وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی ملزم به رفع مشكلات اجرای قانون بودجه سال 1391 مرتبط با كارگزاران مخابرات روستایی بوده و شركت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با كارگران، پیمانكاران و كارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون كار است. به این ترتیب و طبق پیشنهاد كمیسیون صنایع و معادن بخشی از این بند حذف و عبارت دیگری جایگزین آن شد. به این جهت در پیشنهاد كمیسیون صنایع و معادن جایگزینی عبارت «وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی ملزم به رفع مشكلات اجرای قانون بودجه سال 1391 مرتبط با كارگزاران مخابرات روستایی بوده و شركت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با كارگران، پیمانكاران و كارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون كار هستند» به جای عبارت «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با كارگران (پیمانكاران و كارگزاران مخابرات روستایی) طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون كار اقدام لازم معمول نماید»، بود. البته این طرح باز هم در مجلس نیز همانند وزارت ict مخالفانی داشت ولی باز هم به تصویب نمایندگان مجلس رسید. مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده، گفت: با واگذاری تعهدات شركت خصوصی مخابرات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت كشور گران اداره می شود و بدنه دولت از جیب مردم افزایش می یابد. این در حالی است كه شركت مخابرات باید براساس قانون مفاد مقررات را اجرا و نیروهای خود را تا پنج سال بیمه كند. در عین حال سید موسی غضنفرآبادی در موافقت با پیشنهاد كمیسیون صنایع و معادن تصریح كرد: مشكل كارگزاران مخابرات روستایی چند سالی است كه تداوم دارد و برخلاف اینكه بخش خصوصی نباید تا پنج سال نیروها را اخراج می كرد این اقدام را انجام داده كه منجر به سرگردانی كارگزاران مخابرات روستایی شده است و بر این اساس تصمیم كمیسیون تلفیق برای تخصیص مبلغ 240 میلیارد تومان برای حل مشكل این افراد می تواند كارساز باشد.
    
    تسویه با 240 میلیارد تومان اعتبار بودجه یی
    به این ترتیب بعد از این تصویب عبدالمجید غریب رضا، معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات از تسویه این بدهی ها سخن گفت. بدهی هایی كه گویا با وجود امضاهای مختلف قرار نیست پرداخت شود. غریب رضا در این باره در خرداد ماه گفته است: «با تخصیص 240 میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال 92 ، بیمه و سوابق معوقه كارگزاران روستایی كه مربوط به قبل از خصوصی سازی مخابرات و بر عهده دولت بوده، پرداخت خواهد شد. در بند 62 احكام بودجه سال 92، بندی با اعتبار 240 میلیارد تومان درباره بیمه كارگزاران روستایی دیده شده كه به كل دولت ارتباط دارد.»معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: «برای پرداخت بیمه و سوابق كارگزاران روستایی، مجلس در بودجه سال 89 حكمی را قرار داد اما منابع آن تامین نشد و این موضوع تاكنون حل نشده باقی مانده كه امسال بار دیگر در لایحه بودجه آورده شد و با پیگیری ها در كمیسیون تلفیق نیز منابع آن اختصاص پیدا كرد. قرار است با این 240 میلیارد تومان بیمه و سوابق كارگزاران روستایی مربوط به قبل از خصوصی سازی مخابرات كه بر عهده دولت بوده پرداخت شود و اگر كسی باقی ماند در بودجه سال آینده.»وی كه با این امیدواری از پرداخت بدهی های معوق كارگزاران مخابرات روستایی سخن می گوید در حالی كه برخی مدیران مخابرات بارها كارگزاران روستایی را با دلایل مختلف از سر خود باز كرده اند، تاكید كرده است: «پس از خصوصی شدن شركت مخابرات نیز بیمه كارگزاران روستایی بر عهده مخابرات است و این شركت موظف شده با كارگزاران روستایی شاغل مستقیم قرارداد ببندد.»با این حال تاكنون كه بیش از یك ماه و اندی از آن روز و سخنان می گذرد و دولت در حال نو شدن است هیچ اقدام و سخنی برای تامین خواست كارگزاران روستایی انجام نشده و مشخص نیست امضاهای رییس دولت و رییس قوه مقننه و قضاییه بر پای احكام و دستورات صادر شده در طول این سال ها در چه زمانی خواهند توانست حق و حقوق سلب شده از كارگزارانی كه روزی كارمندان رسمی مخابرات نام گرفته بودند و امروز بدون اینكه خود بدانند كارگزار یعنی چه خود را با آن نام می خوانند و آن را با خود یدك می كشند، بگیرند
.
    
    

نوشته شده در : یکشنبه 6 مرداد 1392  توسط : مدیریت .    نظرات() .

buy cialis online without a prescription
جمعه 16 آذر 1397 11:52 ق.ظ

You definitely made the point.
tarif cialis france cialis generic cialis prezzo di mercato achat cialis en suisse cialis 20 mg best price cialis 5 mg para diabeticos cialis soft tabs for sale cialis coupons printable buy cialis sample pack enter site natural cialis
buy tadalafil pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:42 ب.ظ

This is nicely said. .
cialis sicuro in linea cialis qualitat cialis dose 30mg cialis 30 day trial coupon brand cialis generic rx cialis para comprar online prescriptions cialis cialis baratos compran uk cialis taglich tadalafil
buy tadalafil pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:32 ق.ظ

Many thanks, Plenty of info!

american pharmacy cialis cialis online cialis 20 mg cost walgreens price for cialis acquistare cialis internet cialis para que sirve acheter cialis meilleur pri cialis prezzo in linea basso does cialis cause gout order generic cialis online
buy generic cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 07:08 ب.ظ

Terrific facts. Thank you.
usa cialis online cialis dosage recommendations cialis e hiv cialis without a doctor's prescription cialis price in bangalore cialis name brand cheap venta cialis en espaa cialis generico en mexico look here cialis cheap canada cialis soft tabs for sale
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:04 ق.ظ

Fantastic tips. Cheers!
buy cialis online nz cialis wir preise if a woman takes a mans cialis cialis kaufen cialis 05 safe site to buy cialis online only now cialis 20 mg opinioni cialis generico cialis 20 mg best price cialis uk
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 08:10 ب.ظ

Cheers! I enjoy it.
order cialis from india only best offers cialis use cialis for sale south africa cialis dosage amounts cialis price thailand buy cialis sample pack buying brand cialis online cialis sans ordonnance cialis online napol look here cialis cheap canada
buy tadalafil
دوشنبه 12 آذر 1397 07:42 ق.ظ

Superb forum posts. Regards.
prezzo di cialis in bulgaria sublingual cialis online we choice free trial of cialis cialis alternative cialis generico en mexico viagra cialis levitra cialis therapie cialis 20 mg cut in half cialis 5 mg funziona cialis for sale south africa
buy cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 07:40 ب.ظ

Great advice. Thanks!
cialis price thailand look here cialis order on line comprar cialis navarr buying brand cialis online online cialis viagra or cialis callus cialis super kamagra generic cialis viagra cialis levitra
buy cialis online no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 07:10 ق.ظ

Wonderful stuff. Appreciate it!
online prescriptions cialis cialis professional from usa cialis prezzo in linea basso cialis patentablauf in deutschland cialis generique bulk cialis cialis preise schweiz cialis purchasing rx cialis para comprar order a sample of cialis
buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 07:56 ب.ظ

Thanks, I value this!
we use it 50 mg cialis dose we like it cialis price cost of cialis cvs cialis price in bangalore we use it cialis online store generic cialis pro where to buy cialis in ontario cialis soft tabs for sale we use it 50 mg cialis dose buying cialis in colombia
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 06:48 ق.ظ

You actually reported this wonderfully!
generic cialis 20mg tablets we recommend cialis best buy no prescription cialis cheap cialis savings card cialis generic availability we recommend cialis info legalidad de comprar cialis are there generic cialis wow look it cialis mexico tesco price cialis
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 07:31 ب.ظ

Incredible lots of excellent tips.
cialis 200 dollar savings card i recommend cialis generico click now buy cialis brand il cialis quanto costa only now cialis for sale in us generic cialis tadalafil how does cialis work we recommend cialis info prices on cialis 10 mg cialis 20 mg best price
buy cialis germany
جمعه 9 آذر 1397 07:43 ق.ظ

Cheers, Quite a lot of write ups!

generic cialis 20mg uk cialis generico postepay online cialis cialis flussig click now cialis from canada cialis super kamagra cialis coupons printable cialis super acti buy cialis sample pack where cheapest cialis
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:33 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
acheter du cialis a geneve cialis cuantos mg hay cialis billig we use it 50 mg cialis dose cialis tadalafil cialis preise schweiz how much does a cialis cost cialis ahumada viagra vs cialis vs levitra cialis tablets for sale
buy cialis online cheap
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:55 ق.ظ

Awesome postings. Regards.
price cialis wal mart pharmacy tadalafil we recommend cheapest cialis cialis reviews cialis super kamagra cialis free trial cialis en mexico precio miglior cialis generico where to buy cialis in ontario how to buy cialis online usa
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:05 ب.ظ

Many thanks! A lot of tips.

legalidad de comprar cialis price cialis best look here cialis order on line cialis manufacturer coupon cialis rezeptfrei cialis lilly tadalafi cialis dosage amounts weblink price cialis cialis coupons cialis pills
cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:21 ق.ظ

Lovely information, Many thanks.
cialis kaufen bankberweisung acquisto online cialis can i take cialis and ecstasy we recommend cialis best buy buy generic cialis cialis in sconto cialis tablets for sale cialis price thailand acheter du cialis a geneve cialis generico en mexico
Generic cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 08:45 ق.ظ

Thanks! Plenty of information!

5 mg cialis coupon printable cialis daily dose generic purchase once a day cialis rx cialis para comprar acheter cialis meilleur pri cuanto cuesta cialis yaho cialis canada on line prezzo cialis a buon mercato cialis australian price cialis dosage recommendations
Buy cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 07:01 ق.ظ

Wow plenty of terrific information.
cialis rezeptfrei sterreich discount cialis cost of cialis per pill cialis great britain cialis rckenschmerzen cialis online tadalafil look here cialis cheap canada cialis cost cialis online
online canadian pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 08:05 ق.ظ

You suggested it very well!
canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmacies online prescriptions canada drugs online online canadian discount pharmacies most reliable canadian pharmacies order canadian prescriptions online canadian discount pharmacies in ocala fl canadian pharcharmy online canada online pharmacies legitimate canadian online pharmacy
cialisvbuy.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:03 ق.ظ

Regards! Lots of postings!

cialis e hiv cialis 5 mg effetti collateral interactions for cialis cialis online holland cialis taglich we use it cialis online store cialis online deutschland cialis y deporte cialis generika cialis tablets for sale
http://viagraessale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:19 ب.ظ

Thanks. I enjoy this!
comprar cialis navarr buy cialis cheap 10 mg no prescription cialis cheap cialis 100 mg 30 tablet usa cialis online best generic drugs cialis cialis daily achat cialis en suisse cialis en 24 hora cialis 20 mg effectiveness
http://canadianpharmacyies.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:54 ب.ظ

You actually suggested that wonderfully!
is trust pharmacy in canada legitimate how safe are canadian online pharmacies pharmacy near me canada online pharmacies surrey trust pharmacy canada how safe are canadian online pharmacies canadian drugs canadian pharmacies drugstore online shopping reviews canadian online pharmacies rated
http://buycialisonla.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:41 ب.ظ

Many thanks. Fantastic information!
where to buy viagra cheap generic sildenafil uk viagra online buy viagra online pharmacy can you buy viagra without prescriptions how to buy viagra online without a prescription viagra generic cost of viagra pharmacy viagra online get prescription for viagra
http://cialisvonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:10 ب.ظ

Wow loads of excellent material.
cialis online deutschland cialis 10mg prix pharmaci cialis official site cialis generico in farmacia buy cialis online cialis patentablauf in deutschland cialis uk cialis dosage amounts cialis canadian drugs buy cialis sample pack
http://kawanboni.com/cialis-efficacit.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:40 ب.ظ

Really loads of useful advice.
cialis 5mg enter site natural cialis cialis ahumada precios cialis peru cialis vs viagra compare prices cialis uk buying cialis overnight cialis without a doctor's prescription cilas generic cialis soft gels
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:33 ب.ظ

Kudos. Ample posts.

buy cheap cialis in uk cialis venta a domicilio callus canada discount drugs cialis comprar cialis 10 espa241a tadalafil 5mg acheter cialis kamagra cialis para que sirve generic cialis review uk only here cialis pills
Cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:54 ب.ظ

You actually explained it terrifically!
miglior cialis generico cialis online nederland import cialis cialis price in bangalore cialis 5mg we choice free trial of cialis cialis for sale south africa when can i take another cialis cialis usa cost cialis online
Viagra cost
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:02 ق.ظ

Thanks! A good amount of write ups.

where to buy viagra in stores sildenafil uk online sildenafil or viagra how do i buy viagra online can u buy viagra online where to buy viagra uk buy tadalafil viagra online pharmacy viagra prices for viagra viagra for cheap prices
Online cialis
شنبه 18 فروردین 1397 07:57 ب.ظ

You have made your point extremely effectively.!
we recommend cheapest cialis tadalafil 5mg cialis australian price canadian discount cialis generic cialis with dapoxetine fast cialis online cialis australian price canadian discount cialis cialis uk next day cialis 20mg prix en pharmacie
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30